Waszkowski Stanisław

zasluzeni_2Stanisław Waszkowski (ur 1915 r. w Amstettem – Austria, zm. końcem sierpnia 1991 r.) – wieloletni działacz i kronikarz TS Piast Cieszym.

Po rozpadzie monarchi Habsburskiej, jego ojciec, wyższy urzędnik kolejowy, osiadł w Cieszynie. Tutaj Stanisław Waszkowski ukończył gimnazjum matematyczno – przyrodnicze. w 1936 r. Po ukończeniu podchorążówki artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, odbył czynną służbę wojskową w Białej. Jego studia w Akademii Handlowej w Krakowie zostały przerwane wybuchem II Wojny Światowej.

Przebył szlak bojowy Armii Kraków od Cieszyna aż po Tomaszów Lubelski. Dał się poznać jako doskonały dowódca związku pułkowego. Po udanej ucieczce z niewoli niemieckiej, od pierwszych dni okupacji włączył się w walkę podziemną z hitlerowcami. Najpierw w organizacji „Orzeł Biały” następnie ZWZ i w szeregach armii Krajowej (Inspektorat Cieszyn). Szczególnie odważnie i aktywnie działał w okresie zesłania go na przymusowe roboty w Hucie Trzyniec.

Po wyzwoleniu Cieszyna organizował Milicję Obywatelską, z ramienia której dowodził komisariatem „Centrum”. Prowadził go do momentu, kiedy władze UB rozbroiły i rozwiązały oddział. Nie mogąc pogodzić się z narzuconą nową sytuacją polityczną w Polsce nadal pozostawał w gotowości organizacyjnej AK a następnie Narodowej Organizacji Wojskowej. W październiku 1945 został aresztowany przez UB. Za tak zwaną zdradę i wrogi stosunek do PRL został skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Katowicach, na wyjazdowej publicznej rozprawie w Cieszynie, na 10 lat więzienia. Po sześciu latach więzienia został zwolniony na mocy amnestii.

Podjął pracę w MPGKiM w Cieszynie na stanowisku kierownika miejskiej zieleni. Przejścia w śledztwie i więzienie poważnie nadszarpnęło jego zdrowie. Pomimo poważnej dolegliwości, do końca swoich dni pracował społecznie. Był działaczem wielu organizacji: członkiem ZG Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych. Był również długoletnim działaczem Klubu Sportowego Piast. Przez wiele lat był klubowym kronikarzem.