-->

Pomagali przy budowie Stadionu Ślaskiego (Rok 1952)

Realizując podjęte z okazji wyborów do Sejmu RP zobowiązania piłkarze cieszyńskiego Ogniwa odpracowali 100 roboczogodzin przy budowie stadionu Gigant w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Był on pierwszym zespołem sportowo – roboczym, który przybył do pracy na stadionie Gigant z terenu oddalonego od Chorzowa o więcej niż 100 km.

Od lewej: Kasperlik, Dygoś, Wiśniewski, Huczała, Studenski, Wojtek, Glet.

Pierwszy wagon

Kol. Waszkowski z łopatą.

Kol. Kupczok wakcji!

Piłkarze Ogniwa (Piasta) odpracowali również 100 roboczogodzin w Cieszynie przy budowie parkanu na boisku sportowym „Pod Wałką”, wykonując w ten sposób wszystkie zobowiązania podjęte z okazji wyborów.

-->