-->

Sparta – nowe zrzeszenie (1954)

19 grudnia 1954 roku odbył się w Warszawie Zjednoczeniowy Zjazd Delegatów byłych Zrzeszeń Sportowych SPÓJNI oraz OGNIWA, na którym postanowiono powołać do życia Zrzeszenie Sportowe SPARTA. W skład tego zrzeszenia weszli sportowcy z dwóch rozwiązanych zrzeszeń.

Zrzeszenie sportowe SPARTA jednoczyć miała w swoich szeregach członków ośmiu branżowych związków zawodowych: Związku Zawodowego Pracowników Handlu (który jednocześnie obejmował patronat nad nowym zrzeszeniem); ZZ Pracowników Kultury; ZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej; ZZ Pracowników Przemysłu Spożywczego; ZZ Pracowników Energetyki; ZZ Pracowników Przemysłu Drzewnego i Terenowego; ZZ Pracowników Państwowych i Społecznych; ZZ Pracowników Służby Zdrowia którego sportowcy mieli przejść z ZS Unia do nowego zrzeszenia w 1955 roku.

Na zjeździe delegaci wysłuchali zagajenia sekretarza CRZZ – Gajzera, który uzasadnił celowość zjednoczenia dla dobra sportu polskiego dwóch zrzeszeń sportowych. Skupiały one w swych szeregach pracowników pokrewnych związków zawodowych i ich koła nie miały oparcia o większe zakłady pracy.

Wiceprzewodniczący GKKF – Procek stwierdził, iż w okresie jednoczenia terenowych ogniw dotychczasowych zrzeszeń sportowych Spójni i Ogniwa, najwyższe władze polskiego sportu otoczą szczególną opieką sportowców obu zrzeszeń.

Delegaci na zjazd wysłuchali uchwał podjętych 18 grudnia na III Krajowych Zjazdach ZS Spójnia i ZS Ogniwo oraz przyjeli projekt zjednoczenia tych dwóch zrzeszeń, uchwalając, że nowopowstałe zrzeszenie sportowe będzie nazywało się SPARTA.

-->