-->

Władysław Oszelda

Ur. 18 maja 1907 w Zdonii nad Dunajcem, zm. 9 sierpnia 2005 r. Często powtarzał, że jest nietypowym dziennikarzem, bo w tym zawodzie żyje się krótko, a on zamierza dociągnąć o setki. Do Cieszyna przyjechał w wieku 12 lat. W 1937 roku został zastępcą sekretarza generalnego Związku Pisarzy i Publicystów Emigracyjnych. Wojnę spędził ma Wileńszczyźnie. Tuż po wojnie, był jednym z tych, którzy reaktywowali TS Piast Cieszyn. Grał w piłkę nożną i przez krótki czas reprezentował cieszyński klub. Po 1945 roku pracował między innymi w „Dzienniku Zachodnim” i Polskiej Agencji Prasowej. W 1962 roku zawiązał istniejący do dzsiaj Klub Propozycji, który stał się miejscem spotkań (w sumie około 1700) między innymi z Janem Szczepańskim, Zofią Kossak, Agnieszką Osiecką. Gdy w PRL-u nie było wolno pisać o Polakach z Zaolzia, on starał się przemycać ten temat na łamy.

Wspominał, że z tego powodu miał na karku bezpiekę. Do końca redagował gazetkę „Cieszyński Interklub Społeczny”, którą rozsyłał do Polonii z całego świata. Do końca korespondował z setkami znajomych i przyjaciół rozsianych po prawie wszystkich kontynentach. Redaktor Oszelda żył od piątku do piątku, kiedy to zawsze o godz. 18 w salce na parterze Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” schodzili się ludzie (czasami 15, innym razem 50, a nawet 100) aby wziąć udział w wieczorze reżyserowanym przez Pana Redaktora.. Uwielbiał powtarzać słowa któregoś z polonijnych dziennikarzy z USA, że jest najstarszym czynnym żurnalistą na świecie.


-->