Gimnastyka rytmiczna

  W 1951 r. powstała Sekcja Gimnastyczno-Rytmiczna ZS Ogniwo (Piast), którą kierowała Zofia Romańska – Iwanek. Sekcja miała poprzedniczki. Już w 1948 r. zainicjowano kursy rytmiki i tańca artystycznego,

  W dwa lata później powstało Ognisko Choreograficzne przy Powiatowej Radzie Narodowej, które po półrocznej działalności przeszło pod egidę Domu Kultury Związków Zawodowych.

  Sekcja zorganizowała szereg popisów, inscenizacji tanecznych oraz przedstawień, m.in.: Kwiat paproci wg. I. Kraszewskiego (1951), Fantazja wschodnia (1952), Stańczone trzewiczki wg. Ch. Andersena (1953), Olimpiada (1956), Baśń o założeniu Cieszyna (1960), Zdobywamy kosmos (1964), O Kacperku, skrzacie górskim wg. Z. Kossak (1967), Bez pracy nie ma kołaczy (1971).

  Choreografem i kostiumologiem w jednej osobie była Z. Romańska – Iwanek przy czynnym pomocy rodziców. W każdym przedstawieniu uczestniczyło średnio 80 – 90 dzieci i młodzieży w czterech grupach wiekowych, od 4 do 18.

  Z. Romańska – Iwanek pracowała z dziećmi niewyselekcjonowanymi. Jej celem były nie tylko popisy, ale podnoszenie ogólnej kultury i wrażliwości estetycznej dzieci na muzykę ciągłą i wytrwałą pracę.

  W 1958 r., z okazji pięćdziesięciolecia Piasta wystąpił zespół sekcji gimnastyczno – rytmicznej, kierowany przez Zofię Romańską – Iwanek. W głębi prezes Jerzy Wąsik. Zdjęcie Janusz Kunisz.

  Wykształciła liczne grono nauczycieli rytmiki. Oto niektórzy z nich: Tadeusz Bar, R. Wojnar – Hupka, M. Foltyn, M. Kotusińska – Gruchel, L. Lipka – Wojnar. Dużo przygotowanej przez Z. Romańską – Iwanek młodzieży przeszło później do zespołów: „Mazowsze”, „Śląsk” i ZPiT „Ziemii Cieszyńskiej”.

  Nowe wymagania Klubu Sportowego Cieszyn spowodowały w 1979 r. zawieszenie sekcji. Wobec takiego stanowiska Klubu przeszła ona pod opiekę Cieszyńskiego Centrum Kultury; kierowniczką pozostała Zofia Romańska – Iwanek.

Na podstawie „Piast Cieszyn – klub z tradycjami 1909 – 1999″, Janusza Kunisza i Kazimierza Raszki.