TS Mieszko Piast Cieszyn składa miastu trzy propozycje – www.gazetacodzienna.pl (8 lutego 2012)

Aż 50 tys. zł, spośród 120 tys. zł, miejskiej dotacji, jaką otrzymuje TS Mieszko Piast Cieszyn to koszt dzierżawy obiektów pod Wałką – zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie. Z tego powodu klubowi brakuje pieniędzy m.in. na szkolenie młodzieży. Klub złożył miastu trzy propozycje dotyczące zmiany takiego stanu rzeczy.

Niedawno cieszyńscy radni mieli okazję zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez TS Mieszko Piast dotyczącą obecnej działalności klubu oraz planów na najbliższy rok. Wśród zaprezentowanych punktów znalazł się również ten dotyczący finansów klubu i kosztów jego działalności.

Zgodnie z przyjętym budżetem na 2012 rok suma wydatków TS Mieszko Piast wyniesie 172 tys. zł. Dotacja przekazana przez miasto to 120 tys. zł. Oznacza to, że klub bez wsparcia sponsorów i składek członkowskich nie byłby w stanie pokryć nawet kosztów szkolenia młodzieży. Aż 50 tys. zł cieszyński klub musi przeznaczyć na dzierżawę obiektów i boiska pod Wałką – zarządzanych przez miejscowy Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji.

„Istnienie drużyny młodzieżowej bez pierwszej drużyny mija się z celem, ponieważ młodzi adepci mają perspektywy kontynuowania dalszej kariery w klubie. Obecnie na jednego zawodnika młodzieżowego przypada około 500 zł rocznie. W przypadku zaniechania opłat za obiekty lub zwiększenie dotacji jesteśmy w stanie szkolić młodzież i zapewnić jej miejsce w pierwszej drużynie seniorów. W dalszej perspektywie, taki zabieg, pozwoliłby na wzmocnienie pierwszego zespołu i awans do wyższej ligi, co niesie za sobą korzyści dla miasta” - podkreślają autorzy prezentacji dotyczącej TS Mieszko Piast.

Dlatego władze klubu mają trzy propozycje jak zmienić taki stan rzeczy. Pierwsza, to zwiększenie dotacji do 180 tys. zł („pozyskane środki pozwolą na pokrycie kosztów obiektów, szkolenie młodzieży i utrzymanie pierwszej drużyny seniorów”). Drugą propozycją jest zwolnienie klubu z opłat za obiekty lub ustalenie jej wysokości na poziomie symbolicznej złotówki (takie rozwiązanie obowiązuje m.in. w Jastrzębiu-Zdroju). Jest i trzecia propozycja: powierzenie administracji obiektów pod Wałką klubowi TS Mieszko Piast. Jego przedstawiciele argumentują: „Klub eksploatuje obiekty średnio 30 dni w miesiącu, w sezonie rozgrywkowym od marca do listopada. Jeśli administracja kompleksu boisk pod Wałką również zostanie powierzona klubowi to zagospodarowanie obiektów będzie miało miejsce 360 dni w roku. Wówczas miasto zostanie zwolnione z ponoszenia kosztów administracyjnych, a wszystkie obowiązki przejmie klub. Ponadto klub w ramach administracji wykona remont szatni pod Wałką zgodnie z planem, obniżając koszt inwestycji o 25 proc. Tym samym, pozostałe środki zostaną do dyspozycji miasta na inne cele”.

I właśnie za tą ostatnią propozycją opowiadają się wstępnie władze Cieszyna. - Nie było to jeszcze przedmiotem dyskusji w kierownictwie urzędu, tym niemniej przymierzamy się do przeanalizowania możliwości przekazania we władanie TS Mieszko Piast terenów pod Walką. Aby jednak tego dokonać musimy zakończyć naszą inwestycję związaną z parkiem sportowym. Wcześniej nie byłoby to wskazane, ponieważ utrudniłoby w znaczący sposób dokończenie inwestycji - mówi Jan Matuszek, zastępca burmistrza Cieszyna.

JM