Lazar Wiesław Wolfgang

smallPicture7Wiesł‚aw Wolfgang Lazar (ur. 1917, zm. – ?) – hokeista i trener TS Piast Cieszyn, Akademicki mistrz Polski w skokach do wody z trampoliny, instruktor pływacki TS Piast, KS Stal i BBTS Bielsko.

Uprawiał‚ w mł‚odoś›ci wiele dyscyplin sportowych – zimowych i letnich. W kilku z nich osiągnął‚ wysoki pozoim ale nigdy mu nie był‚o dane reprezentować barw Polski poza granicami kraju. Na przeszkodzie stanęła zawierucha wojenna. Pod koniec 1945 r. wstąpił do sekcji hokejowej TS Piast Cieszyn. Dnia 15 grudnia uczestniczył‚ w pamię™tnym meczu Piast – Cracovia. W 1947 roku drużyna Piasta awansowała do I ligi, w której wystę™pował‚a przez trzy lata. Był‚ jednym z filarów zespoł‚u. Wchodził‚ też do kadry Śląska w hokeju na lodzie.

W 1951 r. wywalczył wraz z zespoł‚em mistrzostwo Polski Zrzeszenia Polski „Ogniwo”. - Nikt nam nie p‚łacił, a jednak dawaliś›my z siebie wszystko – wspomina – Na treningi do Katowic, gdzie było jedyne w Polsce sztuczne lodowisko, dojeżdżaliśmy ciężarówką krytą plande…. Zaję™cia kończyły się™ zazwyczaj grubo po pólnocy. Nie zdarzyło się™, aby któryś z kolegów nie poszedł‚ rano do pracy.

Później dzięki Wł‚adysł‚awowi Babiń„skiemu, trenowaliśmy dwa razy w tygodniu w Ostrawie – wspomina. Zajęcia prowadził‚ był‚y reprezentant CSRS, Bolzek. Gdy utworzono zrzeszenie związkowe Stal Cieszyn, przeszedł‚ do Stali i utworzył‚ drużynę™ hokejową. Został‚ tzw. grają…cym trenerem. Zespół‚ wywalczy‚ w sezonie 1952/53 mistrzostwo, a w 1954 r. wicemistrzostwo Polski zrzeszenia „Stal”. W 1958 roku, kiedy odeszła z Piasta większość‡ hokeistów, kierownictwo klubu zwróciło się™ do Lazara z prośbą o utworzenie druźyny. Propozycję™ przyjął‚ i przystą…pił‚ do trenowania narybku. Wielką… pasja Wiesł‚awa Wolfganga Lazara był‚o pł‚ywanie, a później skoki do wody.

Do cieszyńskiego Sport – Clubu, który przemianowano później w AZS, trafił w 1929 roku. W dniach 13 – 14 maja 1931 r. odbywały się™ w Cieszynie mistrzostwa centrali Polskich Akademickich Związków Sportowych, w których zdobył‚ tytuł mistrzowski w skokach z trampoliny. Miał‚ wówczas 14 lat. W okresie mię™dzywojennym nie miał w skokach konkurentów. Wygrał wiele zawodów w Krakowie, Katowicach, Bielsku i w Karwinie. Odnosił‚ też sukcesy na pł‚ywalni – na krótkich dystansach. Jego najgroźniejszymi konkurentami w Cieszynie byli: Ferdynand Indeka, Franciszek Pasz, Alojzy Klajsek, Jan Kunik oraz Jan Łamacz.

Po wojnie związał się™ z sekcją… pływacką… TS Piast. Po wybudowaniu wieży na basenie w Wiśle rozpoczął‚ treningi w tej dyscyplinie. Zdobył‚ tytuł‚ wicemistrza Ślą…ska. Z począ…tkiem lat 50. podjął‚ się™ pracy trenerskiej. Przygotowywał‚ zawodników I – ligowej sekcji pł‚ywackiej BBTS Bielsko. Później był‚ instruktorem pł‚ywackim w Stali i Piaś›cie. Uprawiał‚ wiele dyscyplin. W okresie mię™dzywojennym biegał‚ i skakał‚ na nartach, grał‚ na prawym skrzydle w druźynie juniorów i w rezerwie DSK Czeski Cieszyn. W 1936 r. wygrał‚ wyś›cig kolarski, a w 1938 r. wyś›cigig motocyklowy w Cieszynie. Uprawiał‚ też skiring za motocyklem. Ścigał‚ się™ zazwyczaj z wielokrotnym mistrzem Polski, Alfredem Gajerem z Bielska. Uprawiał‚ także siatkówkę™, lekkoatletykę™, koszykówkę™ oraz tenis ziemny i stoł‚owy.