Zgromadzenie członków Klubu

olza1W dniu 29.03.2016 o godz. 18.30 w restauracji Campingu Olza odbędzie się Zgromadzenie Członków Klubu.

Porządek zebrania:
1. Przywitanie gości.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
3. Powołanie przewodniczącego i protokulanta,
4. Powołanie komisji skrutacyjnej,
5. Sprawdzenie przez komisję skrutacyjną zdolności do podejmowania uchwał – quorum,
6. Odwołanie dwóch członków zarządu,
7. Wybory uzupełniające do władz statutowych TS Piast Cieszyn w głosowaniu jawnym lub tajnym,
8. Sprawy bieżące,
9. Ogłoszenie wyników,
10. Zamknięcie zebrania.