Sparta – nowe zrzeszenie (1954)

19 grudnia 1954 roku odbył się w Warszawie Zjednoczeniowy Zjazd Delegatów byłych Zrzeszeń Sportowych SPÓJNI oraz OGNIWA, na którym postanowiono powołać do życia Zrzeszenie Sportowe SPARTA. W skład tego zrzeszenia weszli sportowcy z dwóch rozwiązanych zrzeszeń.

Zrzeszenie sportowe SPARTA jednoczyć miała w swoich szeregach członków ośmiu branżowych związków zawodowych: Związku Zawodowego Pracowników Handlu (który jednocześnie obejmował patronat nad nowym zrzeszeniem); ZZ Pracowników Kultury; ZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej; ZZ Pracowników Przemysłu Spożywczego; ZZ Pracowników Energetyki; ZZ Pracowników Przemysłu Drzewnego i Terenowego; ZZ Pracowników Państwowych i Społecznych; ZZ Pracowników Służby Zdrowia którego sportowcy mieli przejść z ZS Unia do nowego zrzeszenia w 1955 roku.

Na zjeździe delegaci wysłuchali zagajenia sekretarza CRZZ - Gajzera, który uzasadnił celowość zjednoczenia dla dobra sportu polskiego dwóch zrzeszeń sportowych. Skupiały one w swych szeregach pracowników pokrewnych związków zawodowych i ich koła nie miały oparcia o większe zakłady pracy.

Wiceprzewodniczący GKKF - Procek stwierdził, iż w okresie jednoczenia terenowych ogniw dotychczasowych zrzeszeń sportowych Spójni Ogniwa, najwyższe władze polskiego sportu otoczą szczególną opieką sportowców obu zrzeszeń.

Delegaci na zjazd wysłuchali uchwał podjętych 18 grudnia na III Krajowych Zjazdach ZS Spójnia i ZS Ogniwo oraz przyjęli projekt zjednoczenia tych dwóch zrzeszeń, uchwalając, że nowo powstałe zrzeszenie sportowe będzie nazywało się SPARTA.