Zryw Cieszyn (Lata `50)

W latach 50 – tych na terenie miasta istniał taki klub, który opierał swą działalność tylko na piłkarskich nastolatkach. W Zrywie grała młodzież z naszych szkół technicznych. Prezesował temu klubowi dyrektor Technikum Budowlanego, wspaniały pedagog - Andrzej Wania.

Kierownikiem drużyny piłkarskiej z kolei został nauczyciel zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej - Cichoń, pasjonat piłki nożnej.

Wybrano najzdolniejszych chłopców i po rozpadzie juniorów Piasta, prym wiódł w powiecie cieszyńskim Zryw Cieszyn.

Wychowano w tym niepozornym klubie kilku dobrych piłkarzy, a za najlepszego absolwenta można by uznać Eugeniusza Malika, późniejszego dobrego piłkarza między innymi Stali Cieszyn, Beskidu Skoczów Wilchwy Wodzisław.