TS Piast Cieszyn chce przejąć boiska?

Towarzystwo Sportowe Piast Cieszyn już parę razy deklarowało chęć przejęcia i prowadzenia obiektów sportowych w mieście. Jednak bezskuteczne. Tematem tym zainteresował się jeden z cieszyńskich radnych, który złożył w tej sprawie odpowiedni wniosek.

boiska

Temat przejęcia obiektów sportowych przez TS Piast Cieszyn poruszono na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Cieszynie. Na to by zainteresować się tą propozycją zwrócił uwagę radny Łukasz Bielski, który złożył w tej sprawie również odpowiedni wniosek. W ślad za pismem TS Piast Cieszyn, złożonym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w dniu 23 września br., składam wniosek o nieodpłatne użyczenie TS Piast następujących obiektów: boisk sportowych przy ul. A. „Bolko” Kantora 10 w Cieszynie, boiska wielofunkcyjnego przy ul. A. „Bolko” Kantora 10 w Cieszynie oraz Strefy Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym w Marklowicach – informuje w swoim wniosku Bielski.

Jak podkreśla radny, przekazanie powyższych obiektów przyniesie 35% oszczędności w porównaniu do kosztów, które obecnie ponosi MOSiR. Według wyliczeń Bielskiego, koszty utrzymania tych trzech obiektów w 2014 roku wyniosły ponad 272 tys. zł. Klub TS Piast w swoim piśmie zadeklarował, iż utrzyma wspomniane obiekty za 65% kwoty obecnie ponoszonych kosztów – mówił na sesji Bielski, po czym dodał. Jeżeli podpiszemy z klubem umowę użyczenia i damy im dotację w wysokości tych 65% to zostaną nam jeszcze pieniądze w budżecie, które Burmistrz czy dyrektor MOSiR będzie mógł przeznaczyć na inne cele jak np. stypendia, dotacje na szkolenia itp. Jest to propozycja ze strony klubu odważna, a my nic nie ryzykujemy. Jest jeszcze jeden argument przemawiający za tym rozwiązaniem. Uważam, że koszty utrzymania obiektów sportowych w mieście są przynajmniej trzykrotnie zawyżone niż w przypadku innych gmin.

Oprócz oszczędności, radny wskazał również na inne korzyści. Władze klubu deklarują ożywienie tych miejsc, poprzez organizację animacji sportowo-rekreacyjnych, otwarcie kawiarni, wypożyczalni sprzętu sportowego itd. Użyczenie obiektów TS Piast Cieszyn pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów, ale również poszerzenie oferty pobytu w campingu „Olza”, który TS Piast dzierżawi i dba o niego bardzo starannie – podkreśla Bielski.

Stosowna umowa byłaby opatrzona zapisami, które gwarantowałyby miastu, że obiekty będą utrzymywane w stanie nie gorszym niż dotychczas. Nie stanowi w moim odczuciu przeszkody również fakt, iż umową użyczenia objęte byłyby inwestycje, które powstały przy pomocy środków zewnętrznych, bowiem nadal gwarantem ciągłości tych projektów będzie Gmina Cieszyn, która pozostanie właścicielem obiektów – czytamy we wniosku radnego.

Radny Bielski zwrócił się do Burmistrza o dogłębne przeanalizowanie takiej możliwości. Łukasza Bielskiego poparł na sesji również Czesław Banot, wskazując na inne argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem. Już od kilku lat o to samo monituję. Jak do tej pory nie udało się. (…) Uważam, iż zyska na tym budżet miasta, mieszkańcy Cieszyna i przede wszystkim sportowcy – mówił Banot. Głos zabrał również Burmistrz Ryszard Macura, który przyznał, iż temat ten jest obecnie analizowany.