TS Piast Cieszyn nie przejmie boisk?

W zeszłym miesiącu cieszyński rady złożył wniosek do Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie przejęcia i prowadzenia obiektów sportowych przez TS Piast Cieszyn. Jak już wiadomo póki co, nie ma takiej możliwości. Przeszkodą jest udział środków unijnych w powstaniu wskazanych przez TS Piast Cieszyn obiektów sportowych.

boiska

TS Piast Cieszyn już wielokrotnie deklarował chęć przejęcia i prowadzenia takich obiektów sportowych jak: boisk sportowych przy ul. A. „Bolko” Kantora 10 w Cieszynie, boiska wielofunkcyjnego przy ul. A. „Bolko” Kantora 10 w Cieszynie oraz Strefy Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym w Marklowicach. Sprawą wspomnianych obiektów zainteresował się jeden z cieszyńskich samorządowców. Łukasz Bielski na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Cieszyna zwrócił uwagę włodarzy na to by zainteresowali się tym tematem. Złożył w tej sprawie do magistratu również odpowiedni wniosek, w którym wskazuje m.in. na korzyści finansowe dla miasta związane z przejęciem boisk przez TS Piast Cieszyn.

Burmistrz Ryszard Macura przyznał na wrześniowej sesji, że temat ten zostanie przeanalizowany. W niedawnej odpowiedzi Burmistrza na wniosek Bielskiego nie ma jednak dobrych informacji dla TS Piast Cieszyn. Włodarz podkreśla, iż wspomniane obiekty sportowe były współfinansowane ze środków unijnych, a to znacznie utrudnia sprawę. Boisko wielofunkcyjne przy ul. A. Bolko „Kantora” 6 wybudowane zostało w ramach projektu „Sport Park – Park Sportowy”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską – podkreśla Macura, po czym dodaje. Gmina Cieszyn nie może przekazać majątku wytworzonego w ramach tego projektu w użytkowanie innemu podmiotowi w okresie jego 5 letniej trwałości tj. do końca 2017 roku.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Strefy Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym w Marklowicach. Obiekty te powstały również przy udziale środków Unii Europejskiej i jak podaje Burmistrz do zakończenia trwałości tego projektu, czyli do końca 2016 roku, nie mogą być przekazane w użytkowanie innemu podmiotowi.

Włodarz Cieszyna dodaje jednak, iż sprawa przekazania boisk znajdujących się przy ul. A. Bolko „Kantora” wymaga wielokierunkowych uzgodnień i przeprowadzenia analizy zarówno pod względem prawnym, ekonomicznym jak i organizacyjnym w celu wypracowania ostatecznej opinii w tym zakresie. W związku z tym swoje stanowisko w tej sprawie przedstawię w terminie późniejszym – podkreśla Burmistrz. Łukasz Bielski póki co, nie komentuje stanowiska Burmistrza w tej sprawie, choć nie ukrywa swojego rozczarowania.

 

MSZ