Uzasadnienie dla Piasta, walkower anulowany

Konfrontacja Wisły Strumień z Piastem Cieszyn, która w pierwotnym terminie nie doszła do skutku będzie rozegrana. Złudzeń w kwestii ostatecznego rozstrzygnięcia spornej sytuacji nie pozostawia uzasadnienie, które przedstawiła komisja odwoławcza przy Śląskim Związku Piłki Nożnej.

Piast-Cieszyn-rr

„Zespół Orzekający Związkowej Komisji Odwoławczej przy Śląskim Związku Piłki Nożnej w składzie Wojciech Kubisa, Ernest Wencel i Michał Dudek podjął decyzję o uchyleniu orzeczenia Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu Skoczów z dnia 25 września 2015 roku. Wynik meczu ustalony jako walkower na rzecz Wisły Strumień uznano za nieprawidłowy” – czytamy w kilkustronicowym dokumencie, który dziś został przedłożony zainteresowanym stronom.

W końcowej części uzasadnienia czytamy, iż „karty badania lekarskiego zawodników klubu TS Piast Cieszyn swoją ważność utraciły dnia 19 września 2015 roku o godzinie 24:00”. Powyższe oznacza, że zawodnicy mistrza skoczowskiej A-klasy powinni zostać dopuszczeni do rozegrania meczu w Strumieniu w sobotę 19 września br. Ważność badań podważył sędzia, walkower zasądził stosowny wydział Podokręgu Skoczów.

Zaległa potyczka, która budzi ciągle wiele emocji rozegrana zostanie już na wiosnę 2016 roku.

Całość najważniejszej części pisma udostępniamy poniżej:

Orzeczenie-Piast-1

Orzeczenie-Piast-2