Mamy nowy Zarząd!

olza1W dniu dzisiejszym na Walnym Nadzwyczajnym zebraniu członków Klubu wybrano nowy Zarząd.

Skład Zarządu:…
Prezes: Jan Strzadala
Wiceprezes: Michał Kornecki
Sekretarz Zarzadu: Leszek Krzywda
Członek Zarzadu: Rafał Josiek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczaca : Krystyna Kostorz
Czlonek: Andrzej Paruzel
Czlonek: Władysław Tomica