Prezesi w historii Piasta (Lata 1909 – nadal)

Lp.
Imie i nazwisko
Lata
1.
Jan Adamczyk prof. W.F.
1909 – 1939
2.
Jan Madej prof. W.F.
1909 – 1939
3.
Antoni Marcinek z Winogradu
1909 – 1939
4.
Jan Smotrycki
1945-  1946
5.
Tadeusz Zubek
1946 – 1947
6.
Mieczysław Wróblewski
1947 – 1948
7.
Edmund Grzeganek
1948 – 1950
8.
Józef Zuberek
1950 – 1951
9.
Stanisław Grochota
1951 – 1952
10.
Witold Zarzycki
1952 – 1953
11.
Karol Bortliczek
1953 – 1956
12.
Franciszek Golik
1956 – 1958
13.
Emil Marcinek
1958 – 1960
14.
Władysław Olearczyk
1960 – 1962
15.
Władysław Zotyka
1962 – 1964
16.
Roman Bielesz
1964 – 1966
17.
Władysław Zotyka
1966 – 1969
18.
Jan Kulig
1969 – 1971
19.
Robert Weber
1971 – 1973
20.
Albin Piecha
1973 – 1976
21.
Otton Ślosarczyk
1976 – 1985
22.
Władysław Zotyka
1985 – 1987
23.
Janusz Kunisz
1987 – 1995
24.
Jan Żurek
1995 – 1999
25.
Jerzy Strumieński
1999 – 2000
26.
Jerzy Socholik
2000 – 2000
27.
Paweł Cholewa
2000 – 2002
28.
Tomasz Ciemała
2002 – 2005
29.
Piotr Janasik
2005 – 2011
30.
Jerzy Romański
2011 – nadal